| | | |
Recent
Country
Category
Login | Register
Share your urbex stories and experiences


Miller Farm 1210  
Belgium

Reports1
First reportJanuary 7 2024
by HetOnbekendeMiller Farm 1210
by HetOnbekende on January 7 2024 23:13 hr CE(S)T   Shortlink to this report: [ https://urbx.be/bmht ]

Finding out the location
  hard
Access
  easy
Safety
  unsafe
Risk of being seen
  high
General condition of the place
  very good
Traces of vandalism
  none or very few
Good place for taking pictures?
  very good
Did you see other people?
  none or very few


Visit date    December 18 2023 at 13 hr
Visit duration    1 hour

We nemen je mee naar een zeer bijzondere verlaten plek in België: een prachtig verlaten boerderij. Maar om precies te zijn een verlaten molenaarshuis met geschiedenis tot aan 1210. Beleef met ons mee hoe wij deze verlaten boerderij bezoeken en de geschiedenis met jullie delen.

🏚️ Ontdekking van de Molenaarshuis en Bijgebouwen:
Stap in het verleden terwijl we het verlaten huis bezoeken wat eens het huis van een molenaar was. De molenaarshuis, molengebouw en bijgebouwen ademen dezelfde historische stijl uit. We onthullen fascinerende details over de molenaar en zijn leven.

🕰️ Historische Vondsten:
Binnenin het verlaten boerderij en/of verlaten huis vinden we een schat aan oude werktuigen, verzamelingen en zelfs kinderspeelgoed van lang vervlogen tijden. Elk voorwerp vertelt een uniek verhaal en we nemen de tijd om alles te bewonderen, het kon zo een museum zijn, of zal dit ook ooit een museum geweest zijn?

📅 Verbazingwekkende Ontdekking uit 1899:
Op zolder van de bijgebouwen stuiten we op een verrassing die je terugbrengt naar het jaar 1899. Een goed bewaarde kalender geeft ons een glimp van het verleden en verbindt ons direct met de mensen die hier ooit leefden.

Bekijk de video als je alles wilt zien en erover wilt weten.

--------------------

We take you to a very special abandoned place in Belgium: a beautiful abandoned farmhouse. But to be more precise, an abandoned miller's house with history dating back to 1210. Experience with us as we visit this abandoned farmhouse and share its history with you.

🏚️ Discovery of the Miller House and Outbuildings:
Step into the past as we visit the abandoned house which was once the home of a miller. The miller's house, mill building and outbuildings exude the same historic style. We reveal fascinating details about the miller and his life.

🕰️ Historical Finds:
Inside the abandoned farmhouse and/or abandoned house, we find a treasure trove of old tools, collections and even children's toys from days gone by. Each object tells a unique story and we take time to admire everything, it could so be a museum, or will this also ever have been a museum?

📅 Amazing Discovery from 1899:
In the attic of the outbuildings, we stumble upon a surprise that takes you back to the year 1899. A well-preserved calendar gives us a glimpse of the past and connects us directly to the people who once lived here.

Watch the video if you want to see and know all about it (Subtitles available)

[1] https://youtu.be/kh7W2ihkKo0

  Text and photos are by HetOnbekende. Click here to see HetOnbekende's profile and other reports.

    Send a message to HetOnbekende