| | | |
Recent
Country
Category
Login | Register
Share your urbex stories and experiences


Two-wheelers Barn  
Belgium

Reports2
First reportAugust 19 2020
by sara_texas
Latest reportDecember 10 2020
by MysteriousForgotten motorcycles.
by Mysterious on December 10 2020 00:31 hr CE(S)T   Shortlink to this report: [ https://urbx.be/bwjr ]

Finding out the location
  easy
Access
  easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  high
General condition of the place
  good
Traces of vandalism
  none or very few
Good place for taking pictures?
  very good
Did you see other people?
  none or very few


Visit date    August 14 2020 at 14 hr
Visit duration    1 hour

Als urbexfotograaf leg je best contacten met elkaar. Geen jaloezie naar elkaar. Zo kwam ik bij deze locatie.

Mijn contactpersoon kent veel leuke locaties. Zo vertelde hij over een verlaten schuur, waar tal van oude motorfietsen zouden gestald staan. Als motorrijder vond ik dit dus een unieke gelegenheid om mijn 2 hobby's samen te beleven.

Voor ons was het een eindje rijden. Maar dat hadden we er graag voor over. Zelfs hier bij Urbexshare is deze locatie enkel beschreven door de persoon die er tegelijk met mij was.

Bij aankomst deed niets vermoeden dat er prachtige motoren gestald stonden. Het huis waar de schuur bij hoort zag er onbewoonbaar uit.

We moesten ons een weg door netels banen. Om bij de motorfietsen te komen. De bevriende urbexer weet nu dat een korte broek niet zo handig is, als je gaat urbexen.

Eenmaal binnen leek het de grot van Alibaba. Tal van motorfietsen in vrij goede staat. Was het een uit de hand gelopen hobby? We hebben er geen idee over. De verhalen over de eigenaar lopen nogal uiteen.

We konden rustig rondkijken en fotograferen. Eigenlijk nodigde het uit om binnen een rondje te rijden. Spijtig dat deze mooie motorfietsen er nu staan stuk te gaan.

Nadat we op Instagram foto's deelden kregen we veel vragen. Of we de motorfietsen niet willen verkopen. En of we de locatie niet willen delen.

Echter daar doen we niet aan mee. Als deze locatie teveel bezocht wordt, gaan de motorfietsen worden gestolen.

Tegenwoordig zou een alerte buurman een oogje in het zeil houden. Wat zeker is, dat dit een locatie is die zal bijblijven.

Ik zie jullie graag terug op mijn instagram.


MysteriousAs a urbex photographer it is best to make contacts with other photographers.  No jealousy, but working togheter. That's how I came to this location.

My contact person knows many nice locations.  For example, he told about an abandoned  barn, where many old motorcycles would be parked.  As a motorcyclist I thought this was a unique opportunity to experience my 2 hobbies together.

  Even here at Urbexshare, this location has only been described by the person who was there at the same time as me.

On arrival there was nothing to suspect that beautiful motorcycles were parked.  The house to which the barn belongs looked uninhabitable.

We had to work our way through nettles.  To get to the motorcycles.  The urbexer friend now knows that shorts are not so useful when you are going to urbex.

Once inside, it looked like Alibaba's cave.  Plenty of motorcycles in pretty good shape.  Was it a hobby that got out of hand?  We have no idea about it.  The stories about the owner vary a lot.

We were able to look around and take pictures.  Actually it invited us to drive in a circle.  It is a pity that these beautiful motorcycles are now about to break.

After we shared photos on Instagram, we got a lot of questions.  Whether we don't want to sell the motorcycles.  And whether we don't want to share the location.

However, we do not participate in that.  If this location is visited too much, the motorcycles will be stolen.

What is certain is that this is a location that will stay with you.

I would love to see you on my instagram.


Mysterious


  Text and photos are by Mysterious. Click here to see Mysterious's profile and other reports.

    Send a message to Mysterious


More reports on Two-wheelers Barn

+
Two-wheelers Barn
by sara_texas on August 19 2020 21:19 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/enbm ]

Finding out the location
  easy
Access
  very easy
Safety
  very safe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  very good
Traces of vandalism
  none or very few
Good place for taking pictures?
  very good
Did you see other people?
  none or very few


Visit date   August 15 2020 at 14 hr
Visit duration   1 hour

Two-wheelers barn

(English version below)

Wanneer je aan de voorkant van het gebouw staat, zou je nooit gedacht hebben om deze mooie oldtimers hier aan te treffen. Langs de zijkant van het huis zijn we naar achterkant van het domein gegaan. Een verlaten schuur duikt op achter al het groen. En wat een ontdekking was dit. Onze mond viel letterlijk open. Omdat ik een motorrijdster ben en van urbex hou was dit een ideale combinatie. Ik voelde mij terug een kind in een speelgoedwinkel.

Er staat hier een aanzienlijke verzameling bij elkaar van verschillende merken en types van motoren. We vermoeden dat dit een verzamelaar was of iemand die in zijn vrije tijd met motoren bezig was. Op een garage lijkt deze plaats helemaal niet.

De woning zelf is niet veel bijzonders. Veel puin en rommel. Het was niet de moeite om er een foto van te nemen.

Dit was een leuke ontdekking om de dag te starten. Geniet nog mee van de foto's en misschien tot op mijn Instagram pagina.

Groetjes Sara_texas

*********

When you stand at the front of the building, you would never have thought to find these beautiful oldtimers here. We went to the back of the domain along the side of the house. An abandoned barn appears behind all the greenery. And what a discovery this was. Our jaws literally fell open. Because I am a motorcyclist and I love urbex, this was an ideal combination. I felt like a child in a toy store again.

There is a considerable collection here of different brands and types of motorcycles. We suspect this was a collector or someone who was involved with motorcycles in his spare time. This place doesn't look like a garage at all.

The house itself is nothing special. Lots of debris and junk. It was not worth taking a picture of it.

This was a fun discovery to start the day. Enjoy the photos and maybe see my Instagram page.

Greetings Sara_texas

  Text and photos are by sara_texas. Click here to see sara_texas's profile and other reports.

    Send a message to sara_texas