| | | |
Recent
Country
Category
Login | Register
Share your urbex stories and experiences


Château Cinderella  Château Cendrillon
Belgium

Reports33
First reportSeptember 6 2019
by Urbanexplorer_nld
Latest reportSeptember 29 2022
by CarolienThe fairytale without a happy ending.
by sara_texas on August 8 2020 14:44 hr CE(S)T   Shortlink to this report: [ https://urbx.be/pxbx ]

Finding out the location
  easy
Access
  easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  bad
Traces of vandalism
  many
Good place for taking pictures?
  very good
Did you see other people?
  few


Visit date    June 28 2020 at 14 hr
Visit duration    2 hours

*English version below.*

Het sprookje van Cinderella zonder happy ending.

Mooie sprookjes komen ooit ten einde. Ook voor dit luxe hotel-restaurant liep het niet zo goed af. Het kwam helemaal in verval nadat de eigenaar van het Kasteel het faillissement heeft moeten aanvragen. Het kasteel heeft blijkbaar nog enige tijd te koop gestaan maar zoals bij vele kastelen is de vraagprijs te hoog in tegenstelling tot de renovaties. Op korte tijd is het nu snel achteruit aan het gaan. Mede door vandalisme en de vele bezoeken van mensen met minder goede bedoelingen.

Vanuit de straatkant zie je niets van het kasteel. We hebben ons een weg gebaand door het hoge groen en het pad gevolgd van onze voorgangers. Best een lange broek aandoen om hier door te stappen want er waren veel netels en andere hoge beplanting aanwezig. Cinderella zal er niet in haar mooie jurkje door moeten stappen. Dan plots uit het niets duikt het kasteel op vanachter de hoge bomen. Langs buiten nog steeds een wauw effect als je het enorme gebouw ziet verschijnen voor de eerste keer.

We hadden eerst even een rondje rondom het kasteel gedaan om dan langs de voormalige hoofdingang naar binnen te gaan. Toen we binnenkwamen in de mooie blauwe ruimte was het net of we inderdaad in een sprookje terecht kwamen. Aan de stijl van de muren en het plafond kon je zien dat het echt een mooi luxueus hotel moest geweest zijn. Meubilair is er jammer genoeg niet meer aanwezig. Verder door in de volgende ruimte staat nog een sierlijke openhaard. Jammer genoeg begint deze stuk per stuk af te brokkelen, misschien ook door sommige middelen urbexers die overal moet opkruipen voor een leuke foto. Sorry, maar hier stoor ik me soms aan. Deze openhaard gaat niet lang meer standhouden vrees ik.

De andere ruimtes erlangs zijn in dezelfde stijl aangekleed, elk met zijn eigen unieke kleur. De bar is ook nog in degelijke staat enkel de roze graffiti erop verpest het beeld een beetje.

Langs de grote trap met rode loper gaan we naar de tweede verdieping. Hier bevinden zich de hotelkamers. Elke kamer straalt nog steeds klasse uit met grote luxueuze badkamers. De ene is wat meer vernield dan de ander natuurlijk.

Dan volgt de derde verdieping. Dit waren waarschijnlijk de iets kleinere kamers. Leuk om hier foto's te nemen met de wapperende gordijnen wat wel een apart sfeertje geeft op de foto.

Om terug naar beneden te gaan zijn we langs de andere kant van het gebouw gegaan via een kleinere trap. We vermoeden dat dit de dienst trap zou geweest zijn van het personeel aangezien je daar ook langs een bureau kamertje passeerd met allemaal papierwerk.

Dit was het einde van ons bezoek aan het mooie sprookjeskasteel. Met gemengde gevoelens verlaten we het gebouw. Wat een zonde toch dat ook dit Kasteel ten onder gaat gaan.

Voor meer foto's kan je mij vinden op Instagram @sara_texas.

********************

The fairy tale of Cinderella without a happy ending.

Beautiful fairytales will come to an end someday. Things did not end well for this luxury hotel restaurant either. It fell into disrepair after the owner of the Castle went bankruptcy. The castle has apparently been for sale for some time, but as with many castles, the asking price is too high in contrast to the renovations. In a short time it is now rapidly deteriorating. Partly due to vandalism and the many visits by people with less than good intentions.

You cannot see the castle from the street side. We made our way through the high greenery and followed the path of our predecessors. It is best to put on long trousers to continue here because there were many nettles and other tall plants. Cinderella will not have to step through in her beautiful dress. Then suddenly out of nowhere the castle emerges from behind the tall trees. Still a wow effect from outside when you see the huge building appear for the first time.

We first took a tour around the castle and then entered the former main entrance. When we entered the beautiful blue room it was as if we actually ended up in a fairytale. From the style of the walls and ceiling you could see that it must have been a really nice luxurious hotel. Unfortunately, furniture is no longer available. Further on in the next room is an elegant fireplace. Unfortunately this one is starting to crumble piece by piece, maybe also due to some urbexers who have to crawl up everywhere for a nice photo. Sorry, but this sometimes disturbs me. I fear this fireplace is not going to last much longer.

The other spaces along it are decorated in the same style, each with its own unique color. The bar is also still in decent condition, only the pink graffiti on it ruins the image a bit.

We go to the second floor along the large staircase with a red carpet. The hotel rooms are located here. Each room still exudes class with large luxurious bathrooms. One is more destroyed than the other of course.

Then the third floor follows. These were probably the slightly smaller rooms. Nice to take pictures here with the flowing curtains, which gives a special atmosphere in the photo.

To go back down we went along the other side of the building via a smaller staircase. We suspect this would have been the service staircase of the staff as you also pass a desk room with all kinds of paperwork.

This was the end of our visit to the beautiful fairytale castle. We leave the building with mixed feelings. What a shame that this Castle will also go under.

For more photos you can find me on Instagram @sara_texas.

  Text and photos are by sara_texas. Click here to see sara_texas's profile and other reports.

    Send a message to sara_texas


More reports on Château Cinderella

+
Er was eens een verlaten sprookje
by Carolien on September 29 2022 11:15 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/szhx ]

Finding out the location
  easy
Access
  easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  high
General condition of the place
  very bad
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  few


Visit date   September 28 2022 at 15 hr
Visit duration   2 hours

Het gebouw blijft imposant langs de buitenkant. Binnenin is helaas alles kapot geslagen, vernield en bekladderd met graffiti. Ik hoop dat deze bestemming die te koop staat snel verkocht geraakt, zodat niet alles verloren gaat.

  Text and photos are by Carolien. Click here to see Carolien's profile and other reports.

    Send a message to Carolien

+
Chateau Cinderella
by Urbexf4n4tic on September 4 2022 21:11 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/upsw ]

Finding out the location
  easy
Access
  easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  very bad
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  very bad
Did you see other people?
  none or very few


Visit date   July 27 2020 at 14 hr
Visit duration   2 hours

This was our first urbex with the group.
Ofcourse we where fascinating cause we never done this before. After a little searching we came on the chateau.
It’s a big castle with superior green terrain.
Unfortunately because all the visitors the most is vandalist. Not much is left.

  Text and photos are by Urbexf4n4tic. Click here to see Urbexf4n4tic's profile and other reports.

    Send a message to Urbexf4n4tic

+
Chateau Cinderella
by rbxwolf on August 27 2022 19:56 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/grcz ]

Finding out the location
  easy
Access
  very easy
Safety
  unsafe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  very bad
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  bad
Did you see other people?
  few


Visit date   September 5 2021 at 15 hr
Visit duration   1 hour

Totally trashed, not worth a visit anymore.

  Text and photos are by rbxwolf. Click here to see rbxwolf's profile and other reports.

    Send a message to rbxwolf

+
Chateau cinderella
by yng_urbex on March 5 2022 22:39 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/yndf ]

Finding out the location
  easy
Access
  easy
Safety
  unsafe
Risk of being seen
  high
General condition of the place
  bad
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  none or very few


Visit date   March 4 2022 at 12 hr
Visit duration   1 hour

Simpel zonder trash was het veel mooier geweest.

  Text and photos are by yng_urbex. Click here to see yng_urbex's profile and other reports.

    Send a message to yng_urbex

+
Château Cinderella
by brechtdeloof on January 8 2022 15:08 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/eyrp ]

Finding out the location
  easy
Access
  easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  good
Traces of vandalism
  none or very few
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  none or very few


Visit date   April 3 2018 at 15 hr
Visit duration   < 1 hour

Vandaag neem ik jullie mee naar een van de meeste bekendste kastelen in België. Ik was er enkele jaren terug. Als ik nu de foto’s zie, dan vind ik echt verschrikkelijk wat er met die prachtige plek gebeurd is.

  Text and photos are by brechtdeloof. Click here to see brechtdeloof's profile and other reports.

    Send a message to brechtdeloof

+
Chateau cinderella
by Tamaraangelini on December 23 2021 21:18 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/tcjr ]

Finding out the location
  very easy
Access
  very easy
Safety
  ?
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  bad
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  many


Visit date   September 5 2019 at 14 hr
Visit duration   2 hours

chateau cinderella

A hotel named after a princess hotel 😅
It always was a dream to explore this location , until we got here and saw how much it got trashed ..
Everything got broke down and full of grafitti everywhere , but I'm glad I explored this beauty in 2019 'cause now a days it 's even worse..

Tamara 👣

[1] https://www.instagram.com/p/CRUjltxl9VQ/...

  Text and photos are by Tamaraangelini. Click here to see Tamaraangelini's profile and other reports.

    Send a message to Tamaraangelini

+
Mooie locatie
by Viziboz on December 13 2021 14:39 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/zhsa ]

Finding out the location
  easy
Access
  easy
Safety
  unsafe
Risk of being seen
  high
General condition of the place
  good
Traces of vandalism
  many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  few


Visit date   February 19 2021 at 13 hr
Visit duration   2 hours

Echt zeer toffe en mooie locatie. Was wel veel al vervallen en veel vandalisme was er ook. De trap om naar boven te gaan is min of meer gevaarlijk het is wat je zelf ervan vind, ik ben tot op de 2de verdieping geweest toen met 2 vrienden. Op 1 van de kamers op de 2de verdieping is de vloer onstabiel dus als je er naartoe gaat check voor je naar binnen gaat de vloer even :) Voor de rest echt een toffe locatie en de kelder is waarschijnlijk de enige plek waar het nog 'cava' in orde is van conditie. De bar staat er nog maar vol onder het stof en vol met afval van mensen.

  Text and photos are by Viziboz. Click here to see Viziboz's profile and other reports.

    Send a message to Viziboz

+
A beauty falling into decay
by suburbX on February 25 2021 22:23 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/pmuv ]

Finding out the location
  very easy
Access
  very easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  high
General condition of the place
  bad
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  few


Visit date   February 20 2021 at 16 hr
Visit duration   1 hour

We tried to not make ourselves noticed by approaching the place from the bushes on the side rather than just walking in. Nevertheless, there was a bicycle locked to the rail of the outside staircase when we left. Whether this was just a very careless urbexer or someone who watches the place, we didn't find out.

  Text and photos are by suburbX. Click here to see suburbX's profile and other reports.

    Send a message to suburbX

+
Chateau cinderella
by dora_urbex_adventures on January 8 2021 20:16 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/brtt ]

Finding out the location
  easy
Access
  easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  bad
Traces of vandalism
  many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  few


Visit date   August 30 2020 at 2 hr
Visit duration   1 hour

De locatie van chateau cinderella was niet moeilijk te achterhalen. Van buiten ziet het er nog prachtig uit, helaas zie je binnen veel graffiti en is er genoeg vernield, zonde! Het is er daarentegen nog rijkelijk gevuld met informatie. Ik kan me indenken dat dit vroeger een prachtige locatie is geweest.

[1] https://www.instagram.com/p/CJtAGNtp84z/

  Text and photos are by dora_urbex_adventures. Click here to see dora_urbex_adventures's profile and other reports.

    Send a message to dora_urbex_adventures

+
beautiful place, sadly very trashed
by urbexadventureseekers on October 28 2020 16:25 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/kkee ]

Finding out the location
  easy
Access
  hard
Safety
  safe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  very bad
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  few


Visit date   August 5 2020 at 11 hr
Visit duration   2 hours

We went to the chateau and found our way through an overgrown field at the back. There are other ways to get there that are easier but we didnt want to risk being seen.

The chateau itself looks impressive from the outside. One can only wonder how beautiful it mustve been in its full glory. Its sad to see it misused. Overall it was very doable but with the mould and tear i dont know how long the second and third floor will remain.

  Text and photos are by urbexadventureseekers. Click here to see urbexadventureseekers's profile and other reports.

    Send a message to urbexadventureseekers

+
Chateau Cinderella
by UrbexGirl078 on October 18 2020 16:39 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/rtfm ]

Finding out the location
  easy
Access
  easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  very high
General condition of the place
  good
Traces of vandalism
  few
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  none or very few


Visit date   August 29 2020 at 21 hr
Visit duration   2 hours

Beautiful château, too bad it is no longer in use. I think it could have been a beautiful château.
Difficult to enter, the château is located along busy roads.

  Text and photos are by UrbexGirl078. Click here to see UrbexGirl078's profile and other reports.

    Send a message to UrbexGirl078

+
Cinderella
by Astak9 on September 28 2020 21:24 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/ntvj ]

Finding out the location
  very easy
Access
  very easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  high
General condition of the place
  bad
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  none or very few


Visit date   September 26 2020 at 10 hr
Visit duration   1 hour

Eerste en laatste bezoek aan deze locatie. Makkelijk te vinden en te betreden. Binnen was bijna alles vernield. De trap en, de entree en een enkele kamer waren eigenlijk de enige leuke plekken in het pand Ook was en een loser geweest met de naam "Thierry Jaspart" die kennelijk vol van zichzelf zo nodig overal zijn naam op moest kalken. Jammer dat het met bakken uit de lucht kwam anders had de buitenkant ook wel leuk geweest. Vond het een beetje tegenvallen.

  Text and photos are by Astak9. Click here to see Astak9's profile and other reports.

    Send a message to Astak9

+
Amazing chateau Cinderella
by Urbex_with_nessaa on September 13 2020 15:17 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/pdwj ]

Finding out the location
  easy
Access
  very easy
Safety
  unsafe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  bad
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  very good
Did you see other people?
  very many


Visit date   February 9 2020 at 14 hr
Visit duration   2 hours

Wanted to do this location for a long time.
Its a Amazing big hotel/restaurant with big rooms and a a beautiful glass roof over the stairs i just want to say be careful with hard wind, a friend of mine almost had a piece of glass in his neck

  Text and photos are by Urbex_with_nessaa. Click here to see Urbex_with_nessaa's profile and other reports.

    Send a message to Urbex_with_nessaa

+
Chateau cinderella.
by FITurbex on August 21 2020 18:15 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/bxxw ]

Finding out the location
  easy
Access
  easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  high
General condition of the place
  good
Traces of vandalism
  many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  none or very few


Visit date   December 28 2019 at 10 hr
Visit duration   1 hour

Did a revisit on chateau cinderella. Sadly not as good as the first time. trashed and gafitti :(
Still al lovely location thought!


[1] https://www.facebook.com/FITurbex-101113...

[2] https://www.instagram.com/fiturbex/?hl=nl

  Text and photos are by FITurbex. Click here to see FITurbex's profile and other reports.

    Send a message to FITurbex

+
Chateau cinderella
by elisvaphotography on August 19 2020 15:31 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/evzs ]

Finding out the location
  very easy
Access
  easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  bad
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  none or very few


Visit date   September 13 2019 at 10 hr
Visit duration   3 hours

Stond al hoog op het verlanglijstje om deze eens te bezoeken.
Was de eerste die we bezochten op die dag.
De buitenkant was al zeer impressionant. De binnenkant was helaas al meer getrashed, maar hier en daar konden we toch nog wat mooie foto's maken.
Helaas was het kinderkribbetje al weg.
Die ochtend waren we er heel alleen, enkel toen we vertrokken kwam er nog 1 andere urbexer toe.
Jaren geleden moet dit echt een prachtlocatie geweest zijn.
Maar aangezien ik nog maar begonnen ben met urbexen sinds augustus 2019, was ik al wat te laat om deze locatie te bezoeken.
Toch wou ik het perse bezoeken ondanks het vele vandalisme.

Blijft een aanrader!!

[1] http://www.instagram.com/elisvaphotography

  Text and photos are by elisvaphotography. Click here to see elisvaphotography's profile and other reports.

    Send a message to elisvaphotography

+
M**s
by Mtatze78 on May 9 2020 13:19 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/zhgn ]

Finding out the location
  easy
Access
  easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  bad
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  many


Visit date   March 15 2020 at 2 hr
Visit duration   2 hours

Das Château ist zwar etwas heruntergekommen - bietet aber tolle Ideen für Fotografien. Es wurde aber viel randaliert & viele andere vor Ort.

  Text and photos are by Mtatze78. Click here to see Mtatze78's profile and other reports.

    Send a message to Mtatze78

+
Cinderella
by Limbo on March 15 2020 23:42 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/pvyh ]

Finding out the location
  very easy
Access
  very easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  high
General condition of the place
  bad
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  few


Visit date   March 11 2020 at 11 hr
Visit duration   2 hours

Ongetwijfeld 1 van de meest besproken en gefotografeerde urbexlokaties. Ook wij konden het niet nalaten om deze te bezoeken. Alhoewel je kunt zien dat het in vroegere tijden een geweldig gebouw is geweest, zijn de beste tijden wel verleden tijd. Hier en daar tref je zeker nog mooie details aan maar het mooiste is er wel af

[1] Https://www.instagram.com/harrievaessen

  Text and photos are by Limbo. Click here to see Limbo's profile and other reports.

    Send a message to Limbo

+
Ook deze vandaag bezocht
by Gootje on March 11 2020 21:42 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/yjey ]

Finding out the location
  easy
Access
  very easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  bad
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  few


Visit date   March 11 2020 at 11 hr
Visit duration   2 hours

Ook weer veel vernield

  Text and photos are by Gootje. Click here to see Gootje's profile and other reports.

    Send a message to Gootje

+
Le pire vandalisme
by flashbackexe on March 8 2020 14:36 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/mnzs ]

Finding out the location
  very easy
Access
  very easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  very low
General condition of the place
  good
Traces of vandalism
  none or very few
Good place for taking pictures?
  very good
Did you see other people?
  none or very few


Visit date   April 6 2018 at 0 hr
Visit duration   3 hours

Je l'ai vu passer en photo en 2018, j'ai tout de suite cherché le lieu, je savais que la personne qui avait posté ses photos ne faisait pas d'urbex fréquemment, qui ne faisait pas des kilomètres et donc le lieu était forcément dans sa région. Je l'ai trouvé en 1h avec uniquement ses photos, qui étaient les seuls indices au moment de ma recherche. J'ai tout de suite été le voir et j'ai bien fait. Après que quelqu'un ait donné sa localisation dans les commentaires d'un groupe facebook j'ai vu le lieu se dégrader de plus en plus, sur chaque photos que je voyais passer.

Pendant ma visite, l'entrée sur le domaine était facile mais il y avait des personnes qui coupaient des arbres. Il a fallut être discret, observer et attendre un moment d'inattention des ouvriers pour passer. Une fois à l'intérieur, on a fait la visite tranquillement. J'ai fait mes photos, j'ai fouillé un peu partout pour trouver des indices sur l'histoire du lieu, j'ai traîné sur facebook, assise dans une chambre, sur la moquette encore propre puis on est sorti s'asseoir sur les escaliers de l'entrée arrière.

Avant de partir, d'autres personnes sont arrivées pour explorer aussi puis, un voisin qui venait promener son chien sans entrer dans le château. Au final, je suis contente d'avoir pris mon temps, on ne le reverra plus dans cet état.

[1] https://www.facebook.com/pg/Luana.a.phot...

  Text and photos are by flashbackexe. Click here to see flashbackexe's profile and other reports.

    Send a message to flashbackexe

+
Château Cinderella
by ViSch on February 3 2020 22:16 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/ktjb ]

Finding out the location
  easy
Access
  very easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  good
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  very good
Did you see other people?
  few


Visit date   October 12 2019 at 14 hr
Visit duration   2 hours

Eine sehr schöne Location, die leider unter extremem Vandalismus leidet. Es ist kaum noch Inneneinrichtung vorhanden und wenn, dann ist diese größtenteils zerstört. Sehr sehr schade.

[1] https://www.instagram.com/viola__shl/?hl=de

[2] https://www.facebook.com/viola.schulz.77

  Text and photos are by ViSch. Click here to see ViSch's profile and other reports.

    Send a message to ViSch

+
Chateau noblesse aka cendrillon
by R.I.P.Less on January 20 2020 09:56 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/tgvk ]

Finding out the location
  very easy
Access
  very easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  very good
Traces of vandalism
  few
Good place for taking pictures?
  very good
Did you see other people?
  few


Visit date   March 3 2018 at 14 hr
Visit duration   3 hours

Chateau bien connu des urbexeurS nous avons la chance d'habiter à 5 min en voiture de la . Premiere visite de nuit à 2 superbe repérage des lieux... retour 1 semaine après avec 1 ami en plus ...catastrophe un homme nous interpelle alors que nous étions à l'étage et nous dit de sortir..nous nous exécutons et au final nous ne voyons personne...mais e sortant nous avons entendu un bruit comme si quelqu'un chargeait une arme... on est vite parti

En 2018 on est retourné faire les photo à 2 de jour et n'avons croisé que des urbexeurs et des modèles photos hollandaises..

Le lieux est bien dégradé à présent mais sur les photos nous avons eu le temps d immortaliser le château avant les dégradations.

[1] https://www.facebook.com/RIPLessurbexpar...

[2] https://www.youtube.com/channel/UCNm_Gd5...

  Text and photos are by R.I.P.Less. Click here to see R.I.P.Less's profile and other reports.

    Send a message to R.I.P.Less

+
Château Cinderella
by Bretzel_urbex on December 6 2019 21:39 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/wyex ]

Finding out the location
  easy
Access
  very easy
Safety
  very safe
Risk of being seen
  high
General condition of the place
  very bad
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  none or very few


Visit date   December 1 2019 at 11 hr
Visit duration   1 hour

Château Cinderella

  Text and photos are by Bretzel_urbex. Click here to see Bretzel_urbex's profile and other reports.

    Send a message to Bretzel_urbex

+
Château Cinderella
by Arkhoss on November 25 2019 23:33 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/xkke ]

Finding out the location
  easy
Access
  very easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  very low
General condition of the place
  bad
Traces of vandalism
  many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  none or very few


Visit date   October 17 2018 at 13 hr
Visit duration   1 hour

Beau château de l'extérieur mais assez peu intéressant, l'intérieur est assez dégradé...

[1] http://arkland-urbex.com/urbex/chateau-c...

  Text and photos are by Arkhoss. Click here to see Arkhoss's profile and other reports.

    Send a message to Arkhoss

+
Château cinderella
by Lost_decay on November 21 2019 09:59 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/rtff ]

Finding out the location
  easy
Access
  very easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  good
Traces of vandalism
  many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  none or very few


Visit date   October 14 2019 at 7 hr
Visit duration   1 hour

7h30 arriver sur lieux
Nous découvrons un magnifique château entouré d’arbres
Aucune difficulté pour entrer puisque toutes les portes sont cassées
Le lieu reste tout de même magnifique a visiter
Notre exploration aura durer 1heure

  Text and photos are by Lost_decay. Click here to see Lost_decay's profile and other reports.

    Send a message to Lost_decay

+
Exploration Du Chateau Cendrillon
by Andy-Aedy on November 18 2019 21:35 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/xpgv ]

Finding out the location
  easy
Access
  very easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  high
General condition of the place
  good
Traces of vandalism
  few
Good place for taking pictures?
  very good
Did you see other people?
  few


Visit date   November 17 2019 at 13 hr
Visit duration   2 hours

Aujourd'hui je vous partage mon expérience dans ce magnifique lieu

Pour commencer nous avons comme tout le monde fait de la route pour y arrivé, Une fois garer et préparé le matériels photos , nous décidons d'y aller
Nous croisons un petit groupe d'explorateurs venue eux aussi pour prendre des photos
Nous avançons dans ce grand jardin qu'offre le château.

Une fois quelques photos prise nous décidons alors de rentré dedans et nous commençons l'exploration, nous fessons pièces par pièces , a chaque pièces nous prenons des photos.

Le rez de chaussé offre de grande pièces , mais le 1er étage , nous donne accès a des chambres immense accompagné d'une salle de bain équipé de miroirs , de baignoires , lavabos

Des petits escaliers nous guide vers le toit du château et offre une magnifique vue du grand jardin, certe il faut resté prudent !

Après quelque photos prise du toit nous redescendons pour terminer par le sous sol , qui nous surprend par des pièces blanches qui devais être les cuisines , certaines pièces sont peut etre des caves a vins !


Pour moi ce lieu est complètement merveilleux ! il m'a laissé une impression que de l’extérieur il a l'air petit mais une fois dedans , il est immense !

[1] https://www.instagram.com/andy_aedy_phot...

  Text and photos are by Andy-Aedy. Click here to see Andy-Aedy's profile and other reports.

    Send a message to Andy-Aedy

+
3
by UrbeX-Ture on November 10 2019 11:37 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/eygv ]

Finding out the location
  easy
Access
  easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  bad
Traces of vandalism
  many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  none or very few


Visit date   July 5 2019 at 16 hr
Visit duration   1 hour

Certainly worth a visit. Cinderella Castle is a hotel that has gone bankrupt. We had gone through the woods to the castle, afterwards heard from others that you could also go through the main entrance. According to rumors, the domain has been sold and will be demolished at the end of this year at the beginning of next year, so if you haven't done it yet, don't wait too long. :)

[1] https://www.instagram.com/urbex_ture/

  Text and photos are by UrbeX-Ture. Click here to see UrbeX-Ture's profile and other reports.

    Send a message to UrbeX-Ture

+
chateau cinderella
by dejongh.marc on November 8 2019 22:29 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/abth ]

Finding out the location
  easy
Access
  very easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  high
General condition of the place
  good
Traces of vandalism
  few
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  none or very few


Visit date   August 6 2019 at 15 hr
Visit duration   1 hour

I looked forward to visiting this location for a while , I knew the adress for almost a year
It used to be a luxury hotel with a famous chef taking care of the kitchen
It still is a beautiful building , with a lot of photo opportunities
Unfortunately it is decaying rapidly and the few pieces of furniture left seem to have a life of their own , wandering from room to room judging by the many photos
Still glad I visited it
If you go there , carefull the neighbours can see you from their garden

  Text and photos are by dejongh.marc. Click here to see dejongh.marc's profile and other reports.

    Send a message to dejongh.marc

+
Château Cinderella
by Urbexrecord on September 25 2019 21:18 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/svrm ]

Finding out the location
  hard
Access
  very easy
Safety
  unsafe
Risk of being seen
  high
General condition of the place
  bad
Traces of vandalism
  many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  none or very few


Visit date   September 15 2019 at 1 hr
Visit duration   1 hour

It was great.

  Text and photos are by Urbexrecord. Click here to see Urbexrecord's profile and other reports.

    Send a message to Urbexrecord

+
Cinderella Castle
by _Lost.in.decay on September 22 2019 20:11 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/cvtg ]

Finding out the location
  easy
Access
  very easy
Safety
  very safe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  good
Traces of vandalism
  none or very few
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  many


Visit date   June 17 2018 at 14 hr
Visit duration   1 hour

Ma première visite de cet endroit était en juin 2018 et il était encore en bon état. Il y avait peut de traces de vandalisme.
Ces photos datent d’ailleurs de cette première visite, et pour ceux qui y sont allés récemment, vous remarquerez que ce n’est malheureusement plus en aussi « bon » état :-(

À présent le mobilier est cassé, il y a des traces de peintures sur les murs et dans les baignoires, les tentures sont abîmées,...

Si vous êtes du coin, allez le voir avant que les travaux ne commencent (j’ai entendu qu’il avait été racheté) mais je ne vous conseille pas de vous déplacer de très loin pour lui.

[1] https://www.instagram.com/_lost.in.decay

  Text and photos are by _Lost.in.decay. Click here to see _Lost.in.decay's profile and other reports.

    Send a message to _Lost.in.decay

+
Visite de Cinderella au crépuscule 🌆
by BWW.urbex on September 21 2019 11:06 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/xtca ]

Finding out the location
  easy
Access
  very easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  high
General condition of the place
  bad
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  few


Visit date   September 1 2019 at 20 hr
Visit duration   1 hour

Nous sommes arrivés sur les lieux aux alentours de 20h30. Le soleil était déjà bien bas. On nous avait recommandé de ne pas nous aventurer dans les bois entourant le château car des maisons habitées s'y trouvent. Nous sommes donc entré par une brèche dans la haie, on a traversé un champs de ronce et la, la bâtisse se présente dans notre champs de vision. Un petit instant de stupeur devant la majesté de celle ci dans ce ciel orangé. On s'avance discernement jusqu'à elle, plein d'attente et lorsque nous entrons, une déception assez intense nous saisit. Tout a été vandalisé. Il ne reste rien des meubles que l'on avait pu voir sur d'autres photos. Les murs sont couvert de peintures et de graffitis. On se regarde avec un air dégouté.
Nous entamons notre visite qui se fait somme toute très rapidement. Les chambres sont toutes vides, il y a des préservatifs qui traînent dans les coins. La bâtisse est belle mais elle n'a plus d'âme... C'est une coquille vide.
Les caves ont néanmoins retenus mon attention, surtout la plus profonde. Un peu creepy. Et nous avons été étonné de l'état des baignoires, seules choses probablement encore en assez bon état.

L'endroit que j'ai préféré était la salle de bain marine dans laquelle la végétation reprend ses droits.

Nous resortons donc assez désemparés, nous asseyons sur les marches de l'escalier extérieur, le temps de faire le point et de contempler une dernière fois l'extérieur de cette beauté maintenant fanée.

Nous nous en allons alors que le soleil s'est couché, un peu déçu de cette visite.


[1] https://www.instagram.com/p/B18KsYVo43Z/...

  Text and photos are by BWW.urbex. Click here to see BWW.urbex's profile and other reports.

    Send a message to BWW.urbex

+
Chateau Cinderella
by gwendolynnedepon on September 16 2019 10:02 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/zwaz ]

Finding out the location
  hard
Access
  easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  good
Traces of vandalism
  few
Good place for taking pictures?
  very good
Did you see other people?
  few


Visit date   September 15 2019 at 2 hr
Visit duration   2 hours

Ik kreeg de kans om mijn meest favoriete kasteel te gaan bezoeken. Toen we bijna arriveerde kreeg ik kippenvel, dit gevoel is er de hele tijd geweest tijdens het betreden van deze Chateau. Zegt voor mezelf genoeg dat ik dit een geweldige dag vond! We zijn er net geen twee uurtjes geweest, no waste of time, want het was ABSOLUUT de moeite waard!
Met een beetje inzicht en creativiteit geraak je wel op het domein. Nu naast de Chateau wonen mensen, dus toch een beetje oppassen om gezien te worden want ze houden daar een oogje in het zeil tegen vandalisme. Let dus aub voor zowel jezelf als de chateau een beetje op wat je doet. De meeste urbexers namen de achterdeur voor alle zekerheid om niet gezien te worden wij namen het zekere voor het onzekere en gingen gewoon langs de voordeur, want een open deur wilt zeggen: welkom thuis, kom binnen en doe alsof je thuis bent en toen werden we enorm verdonderd door de mooie staat van de Chateau, ik had echt het gevoel dat ik me in een sprookje begaf! Schade en vandalisme is maar miniem, geloof me je kan er nog steeds het beste van maken! Spullen die er stonden zijn hier en daar gesloopt, heel veel rondslingerd papier maar voor de rest.. Helaas stond er niet veel meer om van het mubilair foto's te maken.
Er is een trap om het dak te betreden maar dit zou ik toch afraden.
Conclusie ? Ik ga zeker nog eens terug gaan!

  Text and photos are by gwendolynnedepon. Click here to see gwendolynnedepon's profile and other reports.

    Send a message to gwendolynnedepon

+
Visiting Chateau Cinderella
by Urbanexplorer_nld on September 6 2019 10:53 hr CE(S)T    Shortlink to this report: [ https://urbx.be/sraz ]

Finding out the location
  easy
Access
  very easy
Safety
  safe
Risk of being seen
  low
General condition of the place
  bad
Traces of vandalism
  very many
Good place for taking pictures?
  good
Did you see other people?
  few


Visit date   January 3 2019 at 14 hr
Visit duration   2 hours

Ik was aardig teleurgesteld over het interieur van het gebouw. Het was vooral leeg en de spullen die er stonden waren gesloopt. Ook kan je via een wankele trap het dak op. Maar ik zou het niet aanraden.  Text and photos are by Urbanexplorer_nld. Click here to see Urbanexplorer_nld's profile and other reports.

    Send a message to Urbanexplorer_nld